Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Edwin Verlangen benoemd tot rector van OMO Scholengroep De Langstraat, waaronder het Dr. Mollercollege en de Walewyc-Mavo in Waalwijk, het d’Oultremontcollege in Drunen en het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel vallen. Hij heeft een brede achtergrond in bijna alle onderwijssectoren. Edwin start zijn nieuwe functie op 1 oktober 2020. Hij volgt Jan van Pelt op die dan met pensioen gaat.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Meer informatie op www.omo.nl.