Net als vorig jaar was de projectdag ondanks een aangepaste opzet ook dit jaar een
succes. In alle leerjaren werden verschillende activiteiten georganiseerd.

Projectdag ‘landkaarten en fabeldieren’ klas 1.
De leerlingen van klas 1 hebben gewerkt aan het project ‘landkaarten en
fabeldieren’. Ze hebben een landkaart gemaakt voor de vakken aardrijkskunde,
biologie en geschiedenis. De landkaarten moesten er niet alleen netjes, maar ook
oud uitzien. Daarnaast moest er volgens de tekenregels van beeldende vorming
gewerkt worden. Om de fabeldieren te maken moesten er in verschillende groepen
dieren aan elkaar gekoppeld worden. De hele dag stond vooral in teken van
samenwerken. Sommige leerlingen waren echte vergadermeesters, compleet met
het plannen van hun aanpak. De leerlingen hebben dit super goed gedaan. Het was
een leuke en gezellige dag!

Projectdag bewegen klas 2
Ook voor klas 2 stond er op 13 oktober een projectdag gepland. Deze stond
helemaal in het teken van bewegen! De heer Kouwenberg, de heer van Bladel en de
heer van Dortmont hadden iets anders bedacht dan de normale gymonderdelen.
Heel de gymzaal was omgebouwd, alle materialen zijn uit het materiaalhok
tevoorschijn getrokken en we konden beginnen. In de eerste zaal is een potje
lasergame gepeeld. Sommige leerlingen verstopten zich helemaal onder grote
matten om maar niet geraakt te worden. In de tweede zaal werd een rondje archery
tag gedaan. Met een ‘zachte’ pijl en boog moest er geschoten worden op doelwitten.
Natuurlijk was elkaar proberen te raken nog veel leuker. In de laatste zaal werd het
spel Yukigassen gespeeld. Een spel dat in Japan erg populair is en dat daar met
echte sneeuwballen wordt gespeeld. Dat kon in de gymzaal natuurlijk niet, maar we
hebben dit goed nagebootst. Ook de mentoren hebben het erg naar hun zin gehad.
Meneer Lambooij en mevrouw van Wouw hebben zelfs hun klas ondersteund in dit
spel en de leerlingen van de tegenpartij hebben erg hun best gedaan om hen te
raken. Een geslaagde dag!

Kennismaking met het MBO klas 3
De projectdag stond in het teken van kennismaken met het MBO. Op een Mbo-school wordt er anders gewerkt en er wordt meer van je verwacht. Alle leerlingen hebben daarom twee workshops van het MBO gevolgd. Als afsluiting hebben de
leerlingen een verwerkingsopdracht gemaakt waarmee ze de informatie van de
workshops verwerkten. Wij hopen dat de leerlingen weer een stapje verder zijn
gekomen in het maken van de keuze voor het vakkenpakket en een eventuele Mbo-opleiding.

Profielwerkstukdag klas 4
Op dinsdag 13 oktober stond de profielwerkstukmiddag gepland voor de leerlingen
uit klas 4. Tijdens deze middag hebben de leerlingen een begin gemaakt met het
profielwerkstuk en hebben zij diverse workshops gevolgd, bijvoorbeeld over hoe een
goede onderzoeksvraag kan worden opgesteld. De leerlingen die al klaar zijn met het
profielwerkstuk hebben de workshops ook gevolgd omdat algemene vaardigheden
voor iedereen van belang zijn.