Leerlingenzaken

Regeling: Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken

Hieronder vallen:
• klachten over toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar
• onregelmatigheden bij het eindexamen
• schorsing of definitieve verwijdering

Stap 1: Probeer eruit te komen met degene die het besluit heeft genomen.                                              
Stap 2: Lukt dat niet? Dien bezwaar in bij de rector/algemeen directeur.
Stap 3: Kom je er samen niet uit? Dien dan een beroep in bij de regionale beroepscommissie
leerlingenzaken via de rector van de eigen school.

Algemene klachtenregeling

Regeling: Klachtenregeling.pdf

Hieronder vallen:
• zaken die niet onder leerlingenzaken of persoonlijke integriteit vallen (bijvoorbeeld
een klacht over lesuitval, bejegening of de kwaliteit van het onderwijs)

Stap 1: Dien de klacht in bij de rector van de school.
Een algemene klacht wordt altijd eerst op school behandeld.
Stap 2: Kom je er samen niet uit? Dien een klacht in bij de klachtencommissie:

Klachtencommissie OMO
Reitseplein 8
5037 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T 013-59 44 446
Klacht indienen: omo.klachtregeling.nl

Persoonlijke integriteit

Regeling: Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie

Hieronder vallen:
• seksuele intimidatie
• agressie
• geweld (waaronder pesten)
• discriminatie

Stap 1: Meld dit bij de rector.
Stap 2: Dien een klacht in bij de klachtencommissie:

Klachtencommissie OMO
Reitseplein 8
5037 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T 013-59 44 446
Klacht indienen: omo.klachtregeling.nl

N.B. Indien nodig kan de klager vóór het indienen van een klacht bij het secretariaat van de klachtencommissie informeren welke instantie bevoegd is en of de eventuele voorfase afdoende is doorlopen.