Niet alles wat wij de leerlingen bieden, wordt door de overheid bekostigd. Daarom vragen wij voor het dekken van de kosten daarvan een vrijwillige ouderbijdrage. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft hierop instemmingsbevoegdheid. Wij proberen de kosten voor de ouders zo laag mogelijk te houden. Zo vragen wij geen geld voor het huren van een kluisje en vragen wij geen borg voor de schoolboeken. De schoolboeken verstrekken wij gratis.

Voor een overzicht van de schoolkosten en de ouderbijdrage, verwijzen u graag naar de website van de betreffende school. In de schoolgids kunt u hier meer informatie over vinden. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of met de school.