d’Oultremont College in Drunen

Samen behalen we het beste resultaat.

 • Eigen keuzes maken, begeleid door je coach:
  • Talentlessen
  • Extra instructie voor als je nog wat uitleg nodig hebt
  • Zelfstandig werken
  • Werken aan projecten
 • Talentlessen; kies wat jij leuk vindt en ontdek jouw talenten!
 • Vakken mede gericht op het aanleren van vaardigheden
  • Art, Design & Media
  • Onderzoek & ontwerpen (Technasium en Bèta Challenge)
  • Wereldburgerschap
 • Cambridge Engels
 • Gymnasium
 • Schooldagen van 8.20 – 15.00 uur (en een vrije vrijdagmiddag voor klas 1)
 • Je huiswerk (grotendeels) af als je naar huis gaat

Helemaal gericht op jouw talenten! Kijk voor meer informatie op onze website:

d’Oultremont College

Dr. Mollercollege in Waalwijk

Samen maken wij jouw ambities waar.
In 2014 betrok de school samen met de Walewyc-mavo het huidige prachtige gebouw aan de Olympiaweg. De school ontwikkelt zich continu. Nieuwe onderwijsvormen worden in de lessen geïntroduceerd en de internationale profilering staat als een huis.

Het Dr. Mollercollege wil haar leerlingen begeleiden in de groei naar volwassenheid en hen bewust maken van hun plaats in de samenleving. Dit gebeurt vanuit een christelijke, katholieke levensovertuiging met de daarbij behorende christelijke waarden. Onze levensovertuiging uit zich in een aantal activiteiten die gekoppeld zijn aan belangrijke momenten in het schooljaar, zoals de periode rond Kerstmis of de start en afsluiting van het schooljaar. Maar onze levensovertuiging uit zich vooral in de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan.

De schoolcultuur is er een waarin duidelijke regels zijn, maar waar ook ruimte is voor de individuele situaties waarin leerlingen soms verkeren en die maatwerk vereisen. Respect voor elkaar en elkaars opvattingen staat daarbij centraal.

We willen kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij de leerling passend niveau. Daarbij streven we naar voor die leerling optimale leerprestaties en dagen we de leerling uit om kwaliteit te leveren. We willen de leerling het onderwijs aanbieden dat het beste past bij zijn of haar intellectuele capaciteiten én het persoonlijk karakter

De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is best wel een grote stap. We vinden het heel belangrijk dat je je snel thuis voelt op het Dr. Mollercollege. Kijk voor meer informatie op onze website:

Dr. Mollercollege

Walewyc Mavo

Samen werken wij aan jouw succes.
We willen kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij de leerling passend niveau. Daarbij streven we naar voor die leerling optimale leerprestaties en dagen we de leerling uit om kwaliteit te leveren. We willen de leerling het onderwijs aanbieden dat het beste past bij zijn of haar intellectuele capaciteiten én persoonlijke geaardheid. Daarbij moet ruimte zijn om rekening te houden met de verschillen die er tussen leerlingen bestaan.

In het verlengde van de opvoeding van de ouders/verzorgers willen we een set van waarden overdragen. Een kernwaarde daarbij is respect voor elkaar en voor elkaars mening. We willen de leerlingen voorleven en meegeven dat een respectvolle samenleving leidt tot een veilige en kansrijke maatschappij. We voelen ons daarbij geïnspireerd door de normen en waarden vanuit onze katholieke traditie.

We willen de leerlingen de ondersteuning bieden die nodig is om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De school heeft daarvoor een zorgprofiel geformuleerd waarin de basiszorg is aangegeven. De grenzen van de zorg worden bepaald door de mogelijkheden die de school heeft. Waar zorg nodig is die niet primair gericht is op het goed laten verlopen van het onderwijsleerproces, heeft de school een signaalfunctie en verwijst ze naar andere instanties.

Het vormende aspect van ons onderwijs komt niet alleen in lessituaties naar voren. Ook bij activiteiten die buiten het door de overheid vastgestelde curriculum liggen, vindt vorming op maatschappelijk, cultureel, sportief en levensbeschouwelijk gebied plaats. We willen planmatig en gericht werken aan de vorming van jonge mensen tot verantwoordelijke en volwaardige wereldburgers die goed toegerust zijn voor hun leven in de maatschappij en de wereld van morgen. Kijk voor meer informatie gerust op onze website:

Walewyc Mavo

Van Haestrecht College

Samen bouwen aan jouw toekomst.
Op onze school gaan we samen op weg naar jouw vmbo-diploma. We bieden alle niveaus aan. Heb je de ambitie om een havo-diploma te halen dan bieden we hier de eerste twee jaar een prima start.

Het Van Haestrechtcollege is een kleinschalige school voor leerlingen met grote plannen. Dit maakt dat iedereen herkend en gekend wordt. Je krijgt onderwijs op een manier die goed aansluit op de basisschool.

Hoe merk je dat?

 • Uitleg op jouw niveau
  Heb je geen uitleg van de docent nodig omdat je een onderwerp begrijpt? Dan kun je aan de slag op het werkplein! Toch nog wat uitleg nodig? Je krijgt deze in de klas.
 • Leren door te doen
  Wij geloven dat je niet alleen leert uit een boek maar ook door actief aan de slag te gaan met wat je geleerd hebt. Lekker actief dus!
 • Lessen van 60 minuten
  Op onze school heb je nooit meer dan 5 lessen op een dag. Dit zorg voor meer rust in school en je dag. Voor jou betekent dat meer tijd in de les voor huiswerk en hulp hierbij. Bovendien is je tas een stuk lichter!

Wij willen samen met de leerlingen bouwen aan hun toekomst en dat is wat we hier met veel enthousiasme iedere dag weer doen. Neem eens een kijkje op onze website:

Van Haestrecht College