OMO Scholengroep De Langstraat

Walewyc Mavo

Walewyc Mavo: dé mavo voor Waalwijk en omgeving

De Walewyc Mavo is de enige kleinschalige, regionale vmbo-GT school in Waalwijk en omgeving. Onze school geeft drie bijzondere eigenschappen:

1. Op de Walewyc leren we samen

In een klassikale setting wordt gewerkt met diverse activerende werkvormen die leerlingen kansen bieden om te kunnen ontwikkelen. Elke medewerker is betrokken bij de leerling. We bieden structuur door met elkaar afspraken te maken over de goede en passende les bij de leerling, gezamenlijke waarden uit te spreken waar we elkaar aan houden en ondersteuning te bieden aan leerlingen in het leerproces.
We werken samen met bedrijven en organisaties in de omgeving.


2. We bieden kansen en keuzes

We streven naar maatwerk voor leerlingen. Extra ondersteuning bij leerlingen die dat nodig hebben én extra mogelijkheden voor versnelling en verdieping voor leerlingen die dat aankunnen.
De Walewyc Mavo biedt daarom als maatwerkprogramma’s:

Extra ondersteuning
- Het begeleidingsuur: voor en na schooltijd individuele ondersteuning op inschrijving;
- De vakondersteuning: na schooltijd ondersteuning in kleine groepjes;
- De huiswerkklas: na schooltijd onder begeleiding huiswerk maken en leren;
- De time-out voorziening: onder schooltijd tijdelijke opvang van leerlingen met ernstige leer-of ontwikkelingsproblemen.

Extra uitdaging
- Olympiaklas: driejarige kansklas op havo-niveau, uitvoering samen met het Dr. Mollercollege;
- Sprinten en Springen: een of meerdere vakken versnellen door in klas 3 examen te doen, of een vak op hoger niveau 
   volgen in klas 4;
- Sport- en kunstklassen: vrijwillig elke vrijdagmiddag na schooltijd;
- Tutorleren: voor klas 3 en 4: vrijwillig leerlingen begeleiden uit klas 1 en 2;
- Lentoraat klas 1: voor klas 3: vrijwillig de mentor en brugklas begeleiden.


3. Onze school is gezond en sportief

Naast de reguliere gymlessen kunnen leerlingen in de onderbouw meedoen aan sportklassen op vrijdagmiddag. Bij deze sportklassen doen ze mee aan bijzondere sporten zoals golf, waterskiën, mountainbiken en freerunning. Er is een mogelijkheid om in sport examen te doen in de bovenbouw. Daarnaast besteden we veel aandacht aan gezond leven, gezond eten en goed voor jezelf zorgen. Diverse activiteiten en projecten staan op het onderwijsprogramma van elke leerling. De Walewyc draagt vanaf 2016 het vignet “gezonde school”.

Kijk voor meer informatie op de website:

Walewyc Mavo