Onze scholengroep is opgericht in 1999 en bundelt vier scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband.

Dit zijn onze scholen:
• de Walewyc Mavo in Waalwijk;
• het Dr.Mollercollege in Waalwijk;
• het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel;
• het d’Oultremont College in Drunen.

De vier scholen hebben een eigen directeur en schoolleiding. De heer ir. E.A. Verlangen is rector en eindverantwoordelijk voor de scholengroep.

Het onderwijsaanbod binnen onze scholengroep bestaat uit: vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het d’Oultremont College en het Dr. Mollercollege bieden respectievelijk ook Technasium en TTO (tweetalig onderwijs (Engels)) aan.

Ons motto is: ‘Goed onderwijs maak je samen.’ De scholen kunnen hierbij profiteren van elkaars kwaliteiten. Onze samenwerking biedt veel meerwaarde: aan leerlingen, ouders en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende leeromgeving.

Onze scholen worden hiernaast vooral herkend doordat zij een eigen gezicht hebben. Niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijsaanbod en het team van medewerkers kun je de eigen cultuur en sfeer herkennen. Onze leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. Dat vinden wij belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen.

OMO scholengroep De Langstraat valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg.