In het schoolplan 2020-2023 geven wij aan welke doelstellingen wij ons de komende jaren stellen en hoe we die willen bereiken.