In het Schoolplan 2016-2019 geven wij aan welke doelstellingen wij ons de komende jaren stellen en hoe we die willen bereiken.
Op 1 januari 2020 treedt ons nieuwe Schoolplan 2020-2023 in werking.