OMO Scholengroep De Langstraat

Wat wij bieden

Missie en visie van de scholengroep


Onze ambitie 

De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. Werk en loopbaan verlopen steeds flexibeler. Onze wereld krijgt te maken met wereldwijde virussen en conflicten.  
Scholengroep de Langstraat  ontwikkelt natuurlijk mee. We sluiten met ons onderwijs aan op de toekomst. Onze bedoeling voor de komende jaren is: Wij stimuleren onze leerlingen en medewerkers om samen in ontwikkeling te gaan zelf in beweging te komen, wat hen zelfstandig en wendbaar maakt in een veranderende wereld.  Om dat te realiseren hebben we grootse plannen die tot leven komen in onze Expeditie de Langstraat. Met focus op ons onderwijs, onze omgeving en de ontwikkeling van het (persoonlijk) leiderschap van onze leerlingen en onze medewerkers. 
Aansluitend op die veranderingen ontwikkelen we ons onderwijs door persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie binnen ons onderwijs in balans brengen. Wij verbinden ons onderwijs met de buitenwereld door onze ramen en deuren steeds verder open te zetten. En wij baseren ons gedrag op vertrouwen, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap, gekenmerkt door zelfreflectie en een onderzoekende houding. Een ambitieus traject dat we samen, al lerend, de komende jaren vormgeven. 

Scholengroep de Langstraat wordt steeds meer een leergemeenschap waarin leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, bedrijven, instellingen en gemeentes elkaar ontmoeten. Zo ontstaat er een constante wisselwerking tussen kennis, kunde en de praktijk van elke dag. Leren we te zien waar vragen, uitdagingen én oplossingen liggen. We ontwikkelen leerlingen naar een ondernemende en verantwoordelijke houding, met oog voor wat er speelt in onze veranderende wereld. Toekomstige burgers die zich snel kunnen aanpassen aan een steeds veranderende omgeving. 
 
Kernwaarden 
Om onze ambitie waar te maken blijven wij trouw aan onze drie kernwaarden. Wij zijn ZELFBEWUST, hebben VERTROUWEN en zijn VERBONDEN met elkaar. We zetten altijd net dat stapje verder In een kleinschalige omgeving waar we elkaar zien, herkennen en erkennen. Een omgeving waar wij elkaar helpen om een ontwikkeling in elke leerling en medewerker te kunnen doorleven gericht op goed handelen, goed leven en een goed mens zijn.  
Iedere school van de scholengroep kiest nog een eigen, vierde kernwaarde die de uniciteit van de school verbeeldt. 
 
Drie richtinggevende principes 
 

Onze bedoeling, de kern van onze ambities, is gebouwd op een drietal richtinggevende principes. 

Wij brengen persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie binnen ons onderwijs in balans. 
We verbinden ons onderwijs met de buitenwereld door onze ramen en deuren steeds verder open te zetten. 
 


  
We baseren ons gedrag op vertrouwen, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.  
Dit kenmerkt zich door zelfreflectie en een onderzoekende houding.  

 
  
Onze aanpak
Het meerjarenplan van de school 2022-2026 geeft aan wat  de school wat de school in die periode gaat bereiken.  De ruggengraat is de integrale onderwijsvisie van de school, samenhangend met de drie richtinggevende principes. 
De drie richtinggevende principes kunnen worden gezien als een kapstok met drie haken waar de scholen hun inhoudelijke en conceptuele ‘kledingstukken’ aan gaan hangen, passend bij de kracht en het DNA van de school. In deze ambitiebrief wordt ook een aantal thema’s meegegeven waar de scholen in hun planvorming sowieso iets mee ‘moeten’: must haves. In de metafoor kan dat gezien worden als een aantal ‘kledingstukken’ die al aan de kapstok hangen. Dit zijn bijvoorbeeld thema’s als Burgerschap, Gezonde School, Didactische inzet ICT , Taal & Rekenbeleid en Samen opleiden. 
 
In het meerjarenplan van de school 2022-2026 komt ook een verdieping voor schooljaar 2022-2023. Hierin komt concreet te staan wat de school in dat jaar per thema minder en meer gaat doen, welke acties er zijn, wie de eigenaars zijn en wat het boogde resultaat is. Deze verdieping kan gezien worden als het jaarplan 2022-2023 van de school. 
  
Scholen stellen zelf werkafspraken op bij de kernwaardes van de scholengroep en de unieke kernwaarde voor de betreffende school. Door deze specifieke inkleuringen zullen de scholen nog meer dan voorheen hun eigen tint hebben waarbij ze onderling wel verbonden zijn in hoofdrichting en gedeelde waardes. Teams binnen de scholen (jaarteams, secties, ondersteunende teams....) maken ook een beknopt jaarplan, afgeleid van het jaarplan van de school. Wat gaan wij als team dit jaar bereiken? Iedere medewerker tenslotte maakt een persoonlijke ambitieplan per jaar, dat zich verhoudt tot het teamplan, schoolplan en scholengroepplan