De missie en visie op onderwijs binnen OMO SG De Langstraat en dus binnen de Walewyc Mavo, het d’Oultremont College, het Dr. Mollercollege en het Van Haestrecht College zijn gericht op alle leerlingen die zijn toegelaten en omschrijven
we in de kernelementen als volgt:                                                                                                                           

Kernelementen van OMO Scholengroep De Langstraat

  • Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs
  • Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen
  • Respectvol samenleven en samenwerken
  • Méér dan onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand
  • Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit