OMO Scholengroep De Langstraat

d’Oultremont College

d’Oultremont College in Drunen


Geeft je de ruimte

Een leerling op het d’Oultremont College krijgt de ruimte om:

kennis te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen;
                 Vakken mede gericht op het aanleren van vaardigheden
     - Art, Design & Media
     - Onderzoek & ontwerpen (Technasium en Bèta Challenge)
     - Wereldburgerschap
     - Lichamelijke opvoeding

verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces;
     - Je coach begeleidt je in de groei die doormaakt
     - Je werkt met de Plenda

keuzes te maken;
Eigen keuzes maken doe je begeleid door je coach:
      - Talentlessen
     - Verlengde instructie/verdieping bij vakken
     - Zelfstandig werken, zodat je huiswerk (grotendeels) af is als je naar huis gaat

talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Talentlessen; kies wat jij leuk vindt en ontdek jouw talenten!

     - Cambridge Engels
     - Delf Scolaire
     - Gymnasium
     - Technasium
     - Lego League
     - Schoolband

Kijk voor meer informatie op de website:

d’Oultremont College