OMO Scholengroep De Langstraat

Academische Opleidingsschool (AOS) West-Brabant

Academische Opleidingsschool (AOS) West-Brabant
 


Scholengroep de Langstraat maakt deel uit van de AOS West-Brabant. Dit is een samenwerkinsgverband met de lerarenopleidingen van Fontys, de hogeschool van Rotterdam en een aantal universiteiten. Elk van onze scholen heeft een schoolopleider en meerdere werkplekbegeleiders die bekend zijn met -en bijdragen aan, de ontwikkeling van het curriculum van de lerarenopleiding.

De AOS WB wil bijdragen aan de ontwikkeling van het lerarenkorps van de toekomst. Dit gaat veel verder dan uitsluitend het opleiden van studenten. Ook de leraren van nu zijn de leraren van de toekomst.

Hoe doen we dat?
Dat doen we onder andere middels het opleiden van studenten, waar de scholen en de lerarenopleidingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in nemen. Middels deze samenwerking leiden we niet alleen studenten op, maar dragen we ook bij aan de ontwikkeling van de lerarenopleidingen. Doordat hun opleiders in onze scholen komen ervaren ze ons onderwijs en weten ze wat onze leraren nodig hebben.

Middels deze samenwerking dragen we ook bij aan ontwikkeling van ons eigen personeel. We maken via de lerarenopleiding kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van leren. We leren ook van de studenten die willen experimenteren in de klas. Het begeleiden van studenten maakt dat we kritischer naar ons eigen handelen kijken. Ook dat is een grote winst.

Naast het opleiden van studenten biedt de AOS WB ook ondersteuning bij de begeleiding van startende leraren en bij de professionalisering van leraren middels docentonderzoek.

Meer informatie vindt u op de website van AOS West-Brabant.