OMO Scholengroep De Langstraat

Medezeggenschapsraad (MR) 

OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau.
De scholengroep MR is samengesteld uit ouders, leerlingen en teamleden van de vijf locaties, te weten het d’Oultremont College in Drunen, De Overlaat, het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. De MR heeft als doel mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over verschillende beleidszaken en ontwikkelingen op de scholen. De MR is bereikbaar per e-mail: mr@sgdelangstraat.nl.

Lokaal medezeggenschapsoverleg
Iedere locatie van Scholengroep De Langstraat heeft een lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS). Binnen onze scholengroep legt de schoolleiding van elke locatie voorgenomen besluiten eerst ter advisering voor aan het LMO, alvorens ze door te sturen naar de MR.
De MR neemt het standpunt van het LMO mee in de besluitvorming.